Przeglądanie: rewitalizacja

OŁAWA. Inwestycje. Spostrzegawczy mieszkańcy mogli zauważyć pewną zmianę, która pojawiła się pośród brukowanej powierzchni oławskiego Rynku. Na pokrywach do kanałów jest kogut…
czytaj więcej

Podczas prac prowadzonych na oławskim rynku, natrafiono na niecodzienne znaleziska - W ramach I etapu rewitalizacji, która polega na wymianie wodociągu wymagane…
czytaj więcej