Przeglądanie: parking

Czytelnik przesłał zdjęcie do rubryki MINUS zrobione w oławskim parku obok dworca PKP. Mieszkańcy od dawna skarżą się na brak miejsc do…
czytaj więcej

Przy wjeździe na parking Starostwa Powiatowego stanął znak "strefa ruchu" Ma on ograniczyć naganne zachowania kierowców, którzy często skracają sobie drogę, przejeżdżając…
czytaj więcej