Przeglądanie: ceny ścieków

Gmina Oława. Podwyżka. Na wrześniowej sesji Rady Gminy podjęto uchwały zmniejszające dopłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków komunalnych,…
czytaj więcej