Nocny Maraton Pływacki w Termach Jakuba

Już czwarty raz Termy Jakuba organizują Nocny Maraton Pływacki. Są to cykliczne zawody, odbywające się na początku roku. Tym razem imprezę zaplanowano  na noc z 11 na 12 lutego. W ciągu ośmiu godzin trwania zawodów uczestnicy muszą pokonać jak najwięcej kilometrów. Dozwolone są przerwy na odpoczynek, skorzystanie z przygotowanego poczęstunku, kawy oraz herbaty.

Dla najlepszych zawodników przewidziane są nagrody w formie karnetów do Term Jakuba oraz puchary. Każdy uczestnik otrzyma także pamiątkowy medal.

Początkowo Maraton, organizowany był w ramach finału WOŚP. Poniżej wideo

TAK BYŁO PODCZAS POPRZEDNIEGO MARATONU – infografika poniżej:

Regulamin zawodów pływackich

„IV Nocny Maraton Pływacki Termy Jakuba”

1. Organizatorem zawodów jest Spółka Baseny Miejskie „Termy Jakuba” sp. z o.o. z siedzibą w Oławie (dalej: Organizator).
2. Zawody są organizowane pod nazwą „IV Nocny Maraton Pływacki Termy Jakuba” ( zwane dalej: „zawodami” ).
3. Regulamin zawodów zostanie udostępniony w Internecie, na stronie http://www.termyjakuba.olawa.pl.
4. Celem zawodów służących popularyzacji pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego jest ustanowienie przez uczestników zawodów rekordów:
– w zakresie pokonanej podczas pływania liczby długości basenu sportowego oraz
– liczby uczestników biorących udział w zawodach.
5. Uczestnicy pływać będą wybranym przez siebie stylem pływackim.
6. Zawody odbędą się w nocy z soboty na niedzielę 11/12 lutego 2017 roku i trwać będą od godziny 24:00 do godziny 08:00 (ostatnie wejście o godzinie 7:00).
7. Warunkiem udziału w zawodach jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa wraz z podaniem przez Uczestnika danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska i numeru telefonu kontaktowego oraz deklaracji o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.
8. Uczestnikiem zawodów („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
9. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach za uprzednią pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, którzy zobowiązani są do obecności na pływalni podczas występu Uczestnika.
10. Osobami upoważnionymi ze strony Organizatora do kontaktu z uczestnikami jest Przemysław Jagła, tel.  664 996 622 adres poczty elektronicznej: [email protected]  oraz Maciej Aleksandrzak, adres poczty elektronicznej [email protected]
11. Uczestnicy zawodów upoważniają organizatora na zasadzie niewyłączności, do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania wizerunkiem, w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień na następujących polach eksploatacji: utrwalanie (zapisu) we wszystkich dostępnych formach (fotografia, audio, wideo), zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, publicznego odtwarzania, publicznego wyświetlania, nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji, każdorazowo w kontekście ich związku z konkursem.
12. Nadzór nad sportowym przebiegiem zawodów  sprawuje Komisja Sędziowska, w skład której wchodzą: Sędzia Główny i Sędziowie Torowi. Sędzia Główny jest osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma głos rozstrzygający w kwestiach sportowych.  Sędziowie Torowi są odpowiedzialni za przeliczenie czasu i dystansu pokonanego podczas zawodów na poszczególnych torach pływalni.
13. Uczestnicy zawodów nie mogą używać akcesoriów wspomagających pływanie takich jak pianki neoprenowe, deski, koła, płetwy itp. Dzieci do 12 r.ż. mogą korzystać z desek.
14. Tory numer 3 i 4 przeznaczone są do szybkiego pływania.
15. Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 20,00 zł ( dwadzieścia złotych ) i należy ją uiścić w kasach. Kasy czynne będą od godziny 23.30 do 7.00. W przypadku zapisania się uczestnika do końca stycznia, opłata startowa wynosi 15zł.
16. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna dla 3 osób w kategorii kobiet i mężczyzn.
Zwycięzcy otrzymają puchary oraz karnety uprawniające do korzystania z usług oferowanych przez organizatora o wartości:
I miejsce – 300,00 zł
II miejsce – 200,00 zł
III miejsce – 100,00 zł

17.  Wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w zawodach otrzymają  pamiątkowy medal oraz posiłek energetyczny.  Pierwszych 100 ( stu ) uczestników zawodów otrzyma pamiątkowe medale w dniu zawodów natomiast kolejni otrzymają je za pośrednictwem poczty w terminie następnych 4 ( czterech ) tygodni.
19. Przystępując do zawodów i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem zawodów.
20. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w zawodach Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.termyjakuba.olawa.pl
21. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Zawodów, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
22. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie zawodów bądź zmiany w jego organizacji wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
23. Sędziowie torowi mają prawo przenieść zawodnika na tor odpowiadający tempu pływania i aktualnemu obłożeniu torów.

Kategoria artykułu: Sport

Tagi: , , , , , , , , , , ,

reklama

Komentarzy (1)

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.