Strony z ogłoszeniami drobnymi i redakcyjne

Reklama na stronach redakcyjnych

Istnieje możliwość zamówienia reklamy na dowolnej stronie gazety (oprócz strony 3, pierwszej i ostatniej), w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Cena takiej reklamy zostanie wówczas powiększona o 50%.