Polityka prywatności

Portal gazeta-olawa.pl szanuje prawo użytkowników do prywatności, dlatego też stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność przez osoby trzecie. Jednocześnie informujemy, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych personalnych oraz adresowych naszych użytkowników oraz klientów.

Rejestracja i dane osobowe

Korzystając z rejestracji w portalu gazeta-olawa.pl, każdy użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą, a także wyraża zgodę (z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych) na ich przetwarzanie – wyłącznie dla celów portalu gazeta-olawa.pl oraz jego wydawcy.

Każdy zarejestrowany użytkownik portalu ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji. Uzyskane dane są przetwarzane przez nas w celu poznania Państwa oczekiwań, w wyniku czego możemy bardziej udoskonalić naszą ofertę oraz usługi. Poza formularzem rejestracji, dane osobowe mogą być zbierane podczas organizowania konkursów oraz świadczenia innych usług.

Rejestracja użytkowników nie jest obowiązkowa w przypadku komentowania oraz dostępu do treści prezentowanych przez portal gazeta-olawa.pl. Rejestracja może być wymagana w przypadku innych usług świadczonych przez portal, jednak o jej włączeniu decyduje wydawca portalu.

Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z baz danych portalu gazeta-olawa.pl. W tym celu należy skorzystać z właściwej opcji z panelu zarządzania kontem lub przesłać stosowną informację na adres [email protected] (z adresu e-mail wykorzystywanego w procesie rejestracji) lub pisemnie na adres: Gazeta Powiatowa, ul. Chrobrego 19, Oława.

Administratorem danych osobowych jest wydawca portalu Ryza sp. z. o.o. z siedzibą w Oławie.

Polityka cookies

Korzystając z portalu gazeta-olawa.pl użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, na zasadach przedstawionych w Polityce cookies.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki oraz systemu operacyjnego – dane te nie pozwalają jednak na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika.

Informacje dodatkowe

Portal gazeta-olawa.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności zgodnie z obowiązującym prawem i w sposób, który nie narusza wolności do dysponowania danymi osobowymi przez użytkownika.