Unia nie da dziadować

Jak skutecznie pozyskiwać fundusze ze środków europejskich, przekonało się prawie 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczestniczących 21 lutego w seminarium zorganizowanym przez europosłankę Lidię Geringer de Oedenberg

 – Organizując takie szkolenie, chcemy dać organizacjom impuls do działania – mówi Bożena Tabisz, asystentka europosłanki. – Dzięki wiedzy uzyskanej podczas tego szkolenia z większą odwagą mogą aplikować o środki pochodzące z Unii Europejskiej.
O tym, jak skutecznie zdobyć środki, tłumaczyli zgromadzonym w Sali Rycerskiej oławskiego Urzędu Miejskiego Marta Wysogląd oraz Jerzy Rafał Baniak z Europejskiego Instytutu Edukacji i Komunikacji Społecznej. – Bardzo ważny jest statut organizacji – twierdzi Baniak. – Działania muszą się pokrywać z priorytetami zawartymi w programach operacyjnych, w ramach których przewidywane jest finansowanie. Znaczenie ma także sam wniosek, musi nawiązywać do szeregu dokumentów, w tym “Narodowej Strategii Spójności”.

 

 

 

Podczas seminarium uczestnicy dowiedzieli się, iż najbardziej atrakcyjnym funduszem jest program operacyjny „Kapitał Ludzki”. Tutaj można liczyć na sfinansowanie działań z ludźmi – wykluczonymi, bezrobotnymi, czy rozwiązanie problemu palącego lokalną społeczność, zawartego w jednym z działań danego programu. Organizacje mogą także próbować swoich sił, składając wnioski do tzw. regionalnych programów operacyjnych. Tam przeznacza się pieniądze na zaplecze infrastrukturalne. – Aplikując o fundusze, nie można się zrażać odmową, należy pisać kolejne projekty – przekonywali prowadzący szkolenie. – Warto też pamiętać, że realizując projekt ze środków europejskich, UE daje możliwość sfinansowania pracy członków stowarzyszenia, realizujących konkretne działania. Wolontariusz nie funkcjonuje przecież na wodę.

Tekst i fot.: Adam Piwek
[email protected]

Kategoria artykułu: Aktualności

reklama

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.