ZGO GAĆ realizuje kolejny projekt unijny

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. wraz z początkiem roku 2018 rozpoczął realizację Projektu pn.: „Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym” w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.1 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt dotyczy optymalizacji istniejącej infrastruktury Zakładu w zakresie niezbędnym do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Celem głównym Projektu jest usprawnienie procesów technologicznych przy gospodarowaniu odpadami tak, aby nastąpiło skuteczne zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku oraz zwiększenie odzysku surowców z odpadów – recyklingu odpadów.

Przedsięwzięcie ma dostosować Zakład do zmieniających się uwarunkowań prawnych w zakresie gospodarowania odpadami. Istotnym celem jest niewątpliwie poprawa, jakości środowiska naturalnego oraz życia mieszkańców w regionie. Realizując jeden z kontraktów Projektu tj.: „Kampania informacyjno-edukacyjna” pojawiają się realne szanse na zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami, w tym głównie w zakresie recyklingu. Wiedza w tym temacie jest nadal bardzo uboga. Projekt daje także szanse na redukcję bezrobocia w regionie wschodnim, poprzez zwiększenie przedsiębiorczości lokalnej społeczności oraz utworzenie nowych etatów w ramach jego realizacji.

Zaplanowane inwestycje obejmują optymalizację procesów i dostosowanie ZGO Gać Sp. z o.o. do funkcjonowania w gospodarce odpadami o obiegu zamkniętym, przyczynią się do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowisko oraz do zwiększenia poziomu odzysku i recyklingu z zagospodarowywanych odpadów. Dzięki nim zwiększy się również moc przerobowa instalacji.

Dofinansowany w 85% Projekt obejmuje realizację następujących kontraktów:

 1. K1 – Domaszynowienie wraz z montażem urządzeń w sortowni
 2. K2 – Domaszynowienie linii produkcji paliwa RDF
 3. K3 – Dostawa urządzeń wraz z montażem do suszenia paliwa RDF
 4. K4a – Budowa magazynu odpadów wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku
 5. K4b -Budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadów
 6. K5 -Dostawa zbiornika biogazu wraz z montażem na fundamencie i oprzyrządowaniem
 7. K6a – Nadawa do komór fermentacyjnych
 8. K6b – Linia doczyszczenia selektywnie zebranych bioodpadów
 9. K7a – Dostawa rozdrabniacza mobilnego
 10. K7b – Dostawa ładowarki kołowej                                                                                                                                                                                                                                        (tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Aktualności

Tagi: , , ,

reklama

Komentarzy (5)

 1. I co z tego jak ja mam mieć 5 różnych kubłów na każdy rodzaj odpadu, odpowiednio segregować odpady z apteczną dokładnością i co miesiąc płacić wysoki haracz za zagospodarowanie odpadów. A i jeszcze kubły muszą być postawione w odpowiedniej odległości od domu, od sąsiada i nie wolno ich stawiać na chodniku. Ten kraj to wielka paranoja. A po co to dosprzętowienie jak mieszkańcy za free segregują odpady??

  Komentarz Zgłoś naruszenie regulaminu

Odpowiedz na: Anonim

Anuluj odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.