Za darmo po pomoc prawną

Od 2016 roku w naszym powiecie działają 3 punkty, uruchomione przez starostę oławskiego, przy współpracy z samorządami gminnymi, w których codziennie (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) osobom uprawnionym jest udzielana nieodpłatnie pomoc prawna

O dużym zainteresowaniu poradami, udzielanymi mieszkańcom przez prawników, opłacanych ze środków pochodzących z budżetu państwa, najlepiej świadczą statystyki. W 2017 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w naszym powiecie udzielono łącznie 569 porad. Najwięcej – w punkcie zlokalizowanym w Jelczu-Laskowicach (176 porad, co stanowiło 30,9% wszystkich udzielonych porad). Drugim w kolejności był punkt w mieście Oława – 158 porad (27,8%). W gminie Domaniów udzielono 124 porady (21,8%), a w gminie Oława – 111 (19,5 %).

Gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Pierwszy punkt znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy 15 (pokój nr 13). Pomoc prawna świadczona jest w dni powszednie, od godz. 14.00 do 18.00, przez adwokatów.

Drugi punkt jest zlokalizowany w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach, ul. Witosa 24, (sala USC). Pomoc prawna świadczona jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do 13.00 oraz we wtorki od godz. 15.00 do 19.00. Ten punkt prowadzi organizacja pozarządowa.

Trzeci punkt działa w dwóch miejscach:

* dla mieszkańców gminy Domaniów – w siedzibie Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, pokój nr 1a: w piątki, od godz. 10.00 do 14.00;

* dla mieszkańców gminy Oława – w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. św. Rocha 3, pokój nr 10 – w poniedziałki i wtorki od godz. 11.30 do 15.30, w środy od godz. 8.00 do 12.00 i czwartki od godz. 8.30 do 12.30.

Porad udzielają wszędzie radcowie prawni.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

3) udzielanie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, ale pod warunkiem, że dana sprawa znajduje się na etapie przedsądowym, a w przypadku spraw karnych – nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze;

4) pomoc w sporządzaniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowo – administracyjne;

5) pomoc w sporządzaniu projektu pisma, o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, albo ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym (art. 3 ust 1).

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:

1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

2) posiada Kartę Dużej Rodziny;

3) uzyskała zaświadczenie, przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego;

4) posiada ważną legitymację weterana, albo weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) nie ukończyła 26 lat, albo ukończyła 65 lat;

6) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;

7) jest w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje…

…informacje w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje…

…spraw podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

*

Pracownicy oławskiego Starostwa Powiatowego zachęcają osoby uprawnione do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej!

Opr.: (KAT)

Kategoria artykułu: Aktualności

Tagi: , , , , , , , , ,

reklama

Komentarzy (15)

    • Zarząd SMSM

     Bądź tak uprzejmy obrońco skorumpowanych buraków, kłamców i oszustów wyborczych wskazać czytelnikom, który materiał zawarty na stronie:

     http://stanowice-marcinkowice.npage.de/

     ma być nieprawdą, a który demagogią i UDOWODNIJ TO, albo wynoś się z przestrzeni publicznej z twoimi insynuacjami.

     Nasze Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, a twój komentarz narusza nasze dobra osobiste, więc możesz bardzo szybko wylądować przed sądem.

     Zgłoś naruszenie regulaminu

     Komentarz Zgłoś naruszenie regulaminu
     • Apropos sądu. Rolfik nie chciałbym być nadgorliwy, ale przypominam się, że mieliśmy mieć rozprawę sądową. Do tej pory nie dostałem żadnego wezwania. Powiedz ty bogoojczyźniany błaźnie, co mam jeszcze uczynić, by tam w końcu razem z tobą trafić?
      Czyli jednak prawda, to co o tobie pisałem. Strasznie tylko, ale zdajesz sobie sprawę, że to prawda.

      Zgłoś naruszenie regulaminu

     • Posłuchaj człowieku, jeżeli można tak kogoś nazwać o chamskim usposobieniu i braku kultury. Porównywanie do obszymurka spod budki musiałeś wynieść z domu. Dziwię się, że ktoś tobie nadał tytuł. Choć z drugiej strony wcale nie. Wielu ludzi o chamskim charakterze dostało ten papier i kultura osobista nie uległa zmianie. Nie mam zamiaru porownywac ciebie do nikogo, bo nie zrównam się z tobą poziomem dyskusji, który reprezentujesz.

      Zgłoś naruszenie regulaminu

     • A od kiedy ty liczysz się z dobrami osobistymi innych? Wyzywaniem i chamskimi komentarzami poklasku nie uzyskasz. Możesz jedynie dołączyć do tego z metra ściętego warszawskiego „patryjoty” i jego kolesi od robienie syfu w Polsce

      Zgłoś naruszenie regulaminu

   • Odmawianie udzielenia informacji publicznej jest tuszowaniem korupcji. Czy korupcja to nie jest ciężkie przestępstwo zagrożone więzieniem nawet do 10 lat?

    Poza tym były też procesy o unieważnienie uchwał Rady Gminy Oława w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opartych na korupcji. Korupcję w Gminie Oława stwierdziły też NIK i CBA.

    Prawnicy, którzy w tych procesach reprezentowali Wójta Gminy Oława, bronili korupcji i zaliczyli kilka sromotnych porażek, a pełnomocnikiem Mieszkańców w tych procesach był pan Rolf Michałowski.

    Zgłoś naruszenie regulaminu

    Komentarz Zgłoś naruszenie regulaminu
     • Rolf Michałowski

      NIK i CBA dostarczają dowodów. Jeśli mimo dowodów zebranych przez tak poważne instytucje nie doszło nawet do aktu oskarżenia, to znaczy, że prokuratury i sądy były na usługach przestępców, co jest ujawniane w całej Polsce na każdym kroku przy coraz to nowych aferach.

      Zgłoś naruszenie regulaminu

    • Od kiedy odmowa udzielenia informacji jest tuszowaniem korupcji? Zamknięcie drzwi przed domokrążcą w czarnej sutannie świadczy o czym? Odpowiedź a. Jestem katolikiem, ale nie życzę sobie wizyty faceta, który zakłóca mir domowy. B. Fajnie, że przyszedł ale nie wpuszczę go do domu bo oddanie koperty z pieniędzmi może świadczyć o udzieleniu korzyści majątkowej bez potwierdzenia tego faktu i braku paragonu z kasy fiskalnej za usługę duchową. C. W domu mieszkają postkomuniści, złodzieje i k… A tak na marginesie. Na temat twoich wywodów powinien wypowiedzieć się znawca umysłu ludzkiego

     Zgłoś naruszenie regulaminu

     Komentarz Zgłoś naruszenie regulaminu
     • Rolf Michałowski

      Świadoma odmowa udzielenia informacji publicznej przez urzędnika organu publicznego świadczy o chęci zatuszowania nieprawidłowości (czytaj: korupcji lub kradzieży środków publicznych) i dlatego jest to zagrożone karą.

      Co to ma wspólnego z wizytami osób duchownych w domach? Tego nie wie nawet diabeł, który zawładnął duszą i śladowym rozumkiem niejakiego RR.

      Czego zresztą można wymagać od kogoś o poziomie obszcz…murka spod budki z piwem, który w swoim prostactwie i chamstwie zwraca się publicznie do obcych przez ty.

      Zgłoś naruszenie regulaminu

     • Ustawowy zapis o obowiązku udzielania informacji publicznej ma na celu przeciwdziałanie korupcji i malwersacji w urzędach. Jeśli urzędnik odmawia udzielenia informacji publicznej, to musi mieć coś do ukrycia. Dlatego sądy nakazują udzielenie informacji publicznej, a opornych karzą grzywnami. Przykład księdza chodzącego po kolędzie, bo chyba o to tutaj chodzi, pasuje do tego jak wół do karety. RR to najwyraźniej troll SSS (Stowarzyszenie Skorumpowanych Samorządowców).

      Zgłoś naruszenie regulaminu

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.