Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracy na wózkach widłowych?

Raporty Państwowej Inspekcji Pracy pokazują, że praca w magazynach jest niebezpieczna. Corocznie dochodzi do kilkuset wypadków, których przyczyną jest nieprzestrzeganie zasad BHP na wózkach widłowych.

Podstawowe przepisy dotyczące obsługi wózków widłowych

Z pozoru wydawać się może, że obsługa wózka widłowego nie wymaga specjalnych kwalifikacji. Zgodnie z przepisami wystarczy:

  • mieć skończone 18 lat,
  • ukończyć szkołę podstawową,
  • mieć badania lekarskie,
  • ukończyć odpowiedni kurs,
  • zdać egzamin.

W rzeczywistości spełnienie tych warunków jest niezwykle proste, co niestety przekłada się później na wykonywanie pracy i przestrzeganie warunków BHP.

Wielu pracowników nie przestrzega ich w codziennej pracy, co jest przyczyną licznych wypadków. Najczęściej wynika to z:

  • lekceważenia obowiązków spoczywających na pracodawcy,
  • lekceważenia obowiązków przez operatora wózka widłowego,
  • małych umiejętności operatora (nie doskonali swoich kwalifikacji).

 

 

Obowiązki pracodawcy

To przede wszystkim na pracodawcy spoczywa obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących zapewnienia przestrzegania zasad BHP. Najważniejszym elementem jest używanie wózków widłowych zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami. W magazynach zamkniętych mogą być używane wyłącznie wózki elektryczne (akumulatorowe). Na składach zlokalizowanych na przestrzeni otwartej mogą być stosowane wózki o napędzie spalinowym.

Ze strony firmowej Dunpol – eksperta w dziedzinie wózków widłowych, dowiadujmy się, iż to na pracodawcy spoczywa obowiązek wstępnego przeszkolenia pracownika na konkretne stanowisko. To on decyduje o zatrudnieniu operatora wózka widłowego i powinien opierać się nie tylko na uprawnieniach formalnych, ale także sprawdzić jego umiejętności w praktyce. Warto także sprawdzić zdolność pracownika pod kątem zdobywania dodatkowych kwalifikacji i nowych umiejętności.

Jest to bardzo ważne, ponieważ na rynku pojawiają się nowoczesne wózki widłowe zwiększające bezpieczeństwo pracy, ale wielu pracowników nie potrafi z nich korzystać, poprzestając tylko na umiejętnościach zdobytych na kursach.

Obowiązki operatora wózka widłowego

Przed rozpoczęciem pracy operator powinien sprawdzić poprawność działania wszystkich układów w wózku widłowym, zwłaszcza hamulcowego i podnośnikowego. Powinien zapoznać się także z trasami przejazdowymi i rodzajem ładunku, który będzie musiał przemieścić. To pozwoli mu odpowiednio zaplanować pracę i zachować środki ostrożności.

Dodatkowo powinien przestrzegać przepisów dotyczących prędkości z jaką może poruszać się wózek widłowy oraz zasad rozmieszczania ładunków.

Częściowe źródło: www.dunpol.com.pl/naprawa-i-serwis-wozkow-widlowych

(tekst sponsorowany)

 

Kategoria artykułu: Aktualności

reklama

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.