Słabi będą mieli problem

Jelcz-Laskowice Zmiany

Reforma oświaty będzie rewolucją w szkołach w całej Polsce. Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach przegłosowano uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów. Co się zmieni? Które placówki zostaną wygaszone, a które przekształcone? Czy nauczyciele powinni obawiać się zwolnień?

Zgodnie z ustawą w miejsce obecnie istniejących szkół powstaną: ośmioletnia szkoła podstawowa, czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe (zamiast zasadniczych szkół zawodowych). Gimnazja zostaną zlikwidowane. Zmiany będą wprowadzane od roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 kończą klasę VI szkoły podstawowej, staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów, do których rekrutacja nie będzie już prowadzona.

W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik trzecioklasistów. Od 1 września 2019 gimnazjów już nie będzie. Przekształcanie szkół powoduje konieczność tworzenia przez samorządy nowej sieci szkół. Przygotowane przez samorządy sieci zaopiniują kuratorzy, a ich opinia będzie wiążąca.

Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r. Branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia – od 1 września 2020. Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zostaną zapoczątkowane w roku szkolnym 2019/2020, a cały proces zakończy się w roku szkolnym 2023/2024.

Na zakończenie szkoły podstawowej uczniowie będą pisać egzamin ósmoklasisty z trzech przedmiotów obowiązkowych (polski, matematyka i język obcy) oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej.

Kilka rozwiązań
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej gimnazjum, czyli w naszym przypadku gmina, może postanowić o całkowitej likwidacji, przekształceniu gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej – od 1 września 2017, 2018 lub 2019 roku.

Wygaszanie gimnazjum może być realizowane również poprzez przekształcenie go w liceum ogólnokształcące albo technikum, włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum, przekształcenie gimnazjum w branżową szkołę I stopnia lub włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia.

W gminie Jelcz-Laskowice są trzy gimnazja. CZYTAJ ARTYKUŁ W CAŁOŚCI: http://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2017-02-16

Kategoria artykułu: Aktualności

Tagi: , , , , , , , ,

reklama

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.