Strażnicy ognia i pogromcy żywiołów świętowali

Powiat Awanse i odznaczenia

– Praca strażaków, to nie tylko zwykłe wykonywanie zawodowych obowiązków, to po prostu stała i systematyczna służba, wzmacniająca poczucie bezpieczeństwa u naszych mieszkańców – mówił starosta oławski Zdzisław Brezdeń podczas uroczystego apelu, zorganizowanego 13 maja, w oławskiej Komendzie Powiatowej PSP, z okazji strażackiego święta
Obchody rozpoczęto w Oławie 4 maja, w dniu świętego Floriana – patrona strażackiej braci.  W kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego ksiądz kapelan Stanisław Bijak odprawił uroczystą mszę świętą w intencji strażaków z naszego powiatu. W ławkach świątyni zasiedli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Oławie, delegacje jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz strażaccy emeryci. Rolę organisty pełniła strażacka orkiestra dęta z Domaniowa, obchodząca w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia.

Uroczystości kontynuowano 13 maja, na placu manewrowym przed strażnicą PSP przy ul. ks. Kutrowskiego, pod dowództwem kapitana Bartłomieja Marcinowa, który  złożył meldunek brygadierowi Piotrowi Grzybowi, zastępcy komendanta dolnośląskiego PSP.

Po wciągnięciu flagi narodowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego, komendant PSP w Oławie starszy brygadier Jan Ciętak poinformował o akcjach ratowniczych i działaniach oławskich strażaków w minionym roku. W rejestrze Komendy Powiatowej PSP, w 2015 odnotowano 1424 interwencje, w tym 716 pożarów i 626 miejscowych zagrożeń (głównie wypadków i kolizji drogowych), oraz 82 fałszywe alarmy. – Łączna liczba naszych ubiegłorocznych interwencji, to swoisty rekord, bo od początku powstania oławskiej Komendy Powiatowej PSP, czyli od 1 stycznia 1999, tak dużej ilości zdarzeń w skali jednego roku tu jeszcze nie mieliśmy – mówił komendant. Zauważył przy tym, że akcje strażaków często są uzależnione od nasilenia negatywnych zjawisk meteorologicznych i wywołanych przez nie różnych zdarzeń, takich jak powodzie, podtopienia, zalania czy zniszczenie drzewostanu. Z kolei w okresach suszy powtarzają się pożary nieużytków rolnych oraz lasów. Miejscowe zagrożenia, to głównie kolizje i wypadki drogowe, które rosną systematycznie, wraz ze zwiększającym się ruchem drogowym, wynikającym z lawinowego przyrostu liczby pojazdów, poruszających się po traktach powiatu oławskiego.

Szef oławskiej KP PSP zwrócił także uwagę na coraz większe wymagania, stawiane jego podwładnym, ale zarazem na ich coraz większą skuteczność, wynikającą z systematycznego podnoszenia kwalifikacji, a także z poprawy infrastruktury i jakości sprzętu, dostępnego w jednostkach PSP i OSP. W ubiegłym roku oławska straż pożarna wzbogaciła się o bardzo potrzebny ciężki samochód kwatermistrzowski marki „Scania”, który służy do przewożenia ludzi oraz specjalistycznego sprzętu. Pojazd trafił do Oławy z rozdzielnika Komedy Głównej PSP. W trakcie uroczystości auto było prezentowane gościom i stało na honorowym miejscu, na placu manewrowym, obok szpaleru strażaków, czekających na awanse i odznaczenia.

Komendant podziękował wszystkim współpracownikom oraz przyjaciołom strażaków, a zwłaszcza lokalnym władzom samorządowym, które systematycznie wspierają zawodowe i ochotnicze jednostki strażackie.

Podczas uroczystości wręczono strażakom zawodowym nominacje na wyższe stopnie i stanowiska służbowe, przyznane rozkazami ministra spraw wewnętrznych lub komendantów PSP – głównego i wojewódzkiego. Wręczono także listy gratulacyjne starosty, a ochotnikom i osobom wpierającym straż – branżowe i okolicznościowe odznaczenia. Odpowiednie rozkazy, uchwały i decyzje odczytywał młodszy kapitan Damian Terlecki.

Na młodszego brygadiera awansowano Witolda Deryłę, szefa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jelczu Laskowicach, na starszego kapitana – Łukasza Słomę, a kapitanami od 4 maja są: Mariusz Barański, Bartłomiej Marcinów i Kamil Terlecki. Stopień aspiranta sztabowego otrzymał Krzysztof Skrętkowski, a starszego aspiranta – Michał Wójtowicz. Nowi ogniomistrzowie w oławskiej KP PSP, to: Marcin Czyż, Paweł Krzyżanowski i Henryk Rawski, a Tomasz Klimczak jest młodszym ogniomistrzem.

Minister spraw wewnętrznych i administracji przyznał także Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” Danucie Ostrowskiej-Piskorz, Pawłowi Krzyżanowskiemu, Bogdanowi Pasierbskiemu i Stanisławowi Górze.

Na mocy uchwały Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu, licznej grupie strażaków zawodowych oraz ochotnikom z powiatu oławskiego i osobom wspierającym straż, przyznano medale i odznaki „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. W gronie wyróżnionych byli m.in. burmistrz Jelcza-Laskowic Bogdan Szczęśniak oraz starosta Zdzisław Brezdeń i przewodniczący Rady Powiatu Józef Hołyński. Kilkanaście osób uhonorowano odznaką „Wzorowy Strażak” oraz wyróżniono dyplomem starosty, wraz z gratyfikacją finansową.

Licznie reprezentowani na uroczystościach przedstawiciele władz samorządowych oraz służb i instytucji, współpracujących z KP PSP i jednostkami OSP, a także ksiądz Stanisław Bijak,  dziękowali i gratulowali wszystkim strażakom, szczególnie awansowanym i odznaczonym. Życzono im spokojnej służby i tyle samo powrotów do remiz i strażnic, ile wyjazdów do akcji ratowniczych.

Na koniec obchodów tego święta, tradycyjnie poczęstowano przybyłych strażacką grochówką i zaproszono do zwiedzenia komendy.

Tekst i fot.: Krzysztof A. Trybulski [email protected]

Fot. Krzysztof A. Trybulski

_DSC0001 _DSC0003 _DSC0004 _DSC0005 _DSC0010 _DSC0011 _DSC0014 _DSC0015 _DSC0017 _DSC0018 _DSC0019 _DSC0020 _DSC0022 _DSC0023 _DSC0025 _DSC0028 _DSC0029 _DSC0031 _DSC0033 _DSC0036 _DSC0039 _DSC0041 _DSC0042 _DSC0047 _DSC0049 _DSC0050 _DSC0051 _DSC0057 _DSC0059 _DSC0060 _DSC0061

Kategoria artykułu: Aktualności

Tagi: , , , , , , , , ,

reklama

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.