Frischmann nie zablokuje cyrków ze zwierzętami

– Oława bez cyrku ze zwierzętami? Niestety, jeszcze nie – czytamy na Facebooku Oławskiej Platformy Pomocy

Pod koniec września otrzymaliśmy pismo od Pana Burmistrza Miasta Oławy, będące odpowiedzią na petycję, zainicjowaną przez Stowarzyszenie Oławska Platforma Pomocy i podpisaną przez blisko 600 mieszkańców – piszą członkowie stowarzyszenia. – Zgodnie z prośbą Pana Burmistrza, przekazujemy treść odpowiedzi osobom podpisującym petycje (ponieważ zbiórka podpisów odbywała się również on-line, więc i odpowiedź przekazujemy do wiadomości publicznej). Jednocześnie informujemy, że po zapoznaniu się z przedstawioną argumentacją oraz po przeprowadzonych przez nas konsultacjach (zarówno z organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, jak i osobami, które podobnie jak my, starały się – ze skutkiem pozytywnym – o wprowadzenie zakazu w swoich miejscowościach) oraz po zapoznaniu się z orzecznictwem w podobnych sprawach, że Stowarzyszenie podtrzymuje swoje i zaangażowanych w sprawę mieszkańców stanowisko. Prosimy o ponowne rozważenie decyzji, z uwzględnieniem poniższych argumentów:

KONTROLE W CYRKACH I PRAWNE REGULACJE DOBROSTANU ZWIERZĄT

👉Jak wyglądają one w rzeczywistości można prześledzić chociażby na przykładzie niedźwiedzia Baloo, żółwi i krokodyla odebranych z cyrku Vegas przez Fundację Viva! z powodu mocnego zaniedbania, chorób, fatalnych warunków.
Nawet jeśli pozornie nie widać strasznych warunków, chorych zwierząt itd., nadal przetrzymywanie ich w przyczepach, klatkach, przewożenie tysiące kilometrów, hałas na arenie, są dla nich traumatycznymi warunkami. Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Cyrki ze zwierzętami w Polsce” bazującym na materiałach zgromadzonych przez aktywistów Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! podczas śledztw w cyrkach, przeprowadzonych w Polsce w okresie marzec – czerwiec 2016.

MIEJSCOWE ZAKAZY A WYROKI SĄDÓW

👉Władze samorządowe mają prawo dysponowania swoim mieniem w sposób ustalony przez nie, a sądy administracyjne nigdy nie badają słuszności etycznej strony tych decyzji, a jedynie procedurę ich podejmowania. Najlepszym dowodem jest to, że NSA utrzymał część miejscowych zakazów wynajmu terenów samorządowych cyrkom ze zwierzętami, a inne uchylił w związku z uchybieniami w procedurze. W postanowieniu z 21 czerwca 2017 roku (sygn. akt I OSK 202/17) NSA orzekł, że działania władz Poznania, które zakazały nie tylko takich przedstawień, ale i dystrybucji biletów w miejskich placówkach (np. szkołach), były zgodne z prawem.
NSA stwierdził, że zarządzenie zostało podjęte w oparciu o przepisy kompetencyjne ustawy o samorządzie gminnym, uprawniającym wójta, burmistrza, prezydenta miasta do gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. W postanowieniu dotyczącym oddalenia skargi kasacyjnej cyrków na postanowienie WSA w Gdańsku, dotyczącego utrzymania zakazu w Słupsku, NSA (syg. akt I OSK 27/17) stwierdził co następuje: “Sąd nie odnotował, ażeby prezydent miasta dopuścił się naruszenia obowiązujących przepisów prawa, w taki sposób, że doszło do naruszenia interesu prawnego skarżących. Sąd podkreślił, że uprawnienie skarżących do realizacji przedstawień cyrkowych, w tym z udziałem zwierząt, na nieruchomościach gminnych, nie wynika z żadnego przepisu obowiązującego prawa, ale źródło swe może mieć w stosunku obligacyjnym nawiązanym z gminą wynikającym z konkretnej umowy kształtującej uprawnienia prawnorzeczowe do nieruchomości.
Gmina, będąc równoprawnym uczestnikiem obrotu cywilnoprawnego ma swobodę wybierania kontrahentów i kształtowania z nimi relacji prawnych na zasadzie swobody umów. Gmina ma zagwarantowaną na gruncie Kodeksu cywilnego swobodę korzystania ze swojego władztwa właścicielskiego nad nieruchomością bez ingerencji osób trzecich, a w konsekwencji i kształtowania treści stosunku cywilnoprawnego w tym zakresie, co obejmuje również najem bądź dzierżawę nieruchomości gminnych, w szczególności poprzez ustalenie zasad udostępniania nieruchomości, w tym przeznaczenie do szeroko pojętego udostępnienia w ogóle, wskazanie celu przeznaczenia, okresu i warunków. W stosunkach cywilnoprawnych żaden uczestnik obrotu nie może skutecznie domagać się od gminy nawiązania z nią stosunku cywilnoprawnego” oraz “Sąd nie podzielił argumentu skarżących o bezprawnym wykluczeniu ich z grona potencjalnych najemców nieruchomości wchodzących do zasobu miasta Słupska.
Gmina w powyższym zakresie działała w ramach przysługujących jej kompetencji do władczego kształtowania polityki gospodarowania nieruchomościami, NIE NARUSZAJĄC przy tym ZASAD KONSTYTUCYJNYCH ani SWOBÓD OBYWATELSKICH.
Zaskarżone zarządzenie nie uszczupliło jakichkolwiek uprawnień skarżących, ponieważ w odniesieniu do tych nieruchomości skarżący ich nie posiadali, Przedmiotowe zarządzenie nie naruszyło swobody prowadzonej przez skarżących działalności gospodarczej. Prezydent miasta nie wkroczył w kompetencje innych organów i inspekcji, gdyż w zaskarżonym zarządzeniu ograniczył się wyłącznie do ustalenia zasady nieudostępniania nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa dla realizacji przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt, nie uzależniając tego udostępniania od spełnienia jakichkolwiek przesłanek, w tym na przykład od spełnienia wymogów weterynaryjnych. Sąd podkreślił, że ani ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ani ustawa o ochronie zwierząt nie kreuje dla skarżących legitymacji skargowej, o której mowa w art. 101 ust. 1 u.s.g.”

👉❗️👉Obecnie w Polsce obowiązuje już kilkadziesiąt podobnych zakazów, ciągle wierzymy, że i Oława dołączy do tego grona. Uważamy, że prawo istot żywych do życia bez cierpienia powinno zawsze być brane pod uwagę przynajmniej z równą gorliwością co prawo wolności gospodarczej. Traktowanie zwierząt – również tych cyrkowych – jest miarą naszego człowieczeństwa.
Mamy nadzieję, że podane przez nas przykłady rozstrzygnięć sądowych będą stanowiły podstawę do zmiany decyzji władz Oławy. Jeśli będzie taka potrzeba, postaramy się o zorganizowanie spotkania z osobami zajmującymi się tym problemem, którzy wesprą nasze miasto w odpowiednim umocowaniu prawnym decyzji.

 

Oto pisma burmistrza Tomasza Frischmanna

Co o tym wszystkim sądzicie?

Źródło: Oławska Platforma Pomocy

Kategoria artykułu: Aktualności

Tagi: , , , , ,

reklama

Komentarzy (11)

 1. Ja tam będę chodził do cyrku ze zwierzętami i dzieci zabiorę.
  Całe wieki chodziłem do takiego cyrku i dalej będę chodził.
  Mnie tam cyrki nie przeszkadzają.
  Nie wiem co wam ludzie odbiło z tymi cyrkami, o co wam chodzi.

  Komentarz Zgłoś naruszenie regulaminu
 2. Jak zwykle burmistrz pokazuje, że on nic nie może, nie da się, nie leży to w jego zadaniach/kompetencjach. Czasami można odnieść wrażenie, że w jego kompetencjach leży wyłącznie pobieranie pensji (kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie) oraz podnoszenie lokalnych podatków i opłat. Gratuluję tym co na niego głosowali i pytanie jak na co dzień udaje im się przeżyć skoro dokonują takich wyborów?

  Komentarz Zgłoś naruszenie regulaminu
 3. Jeżeli nie będziemy chodzić do cyrków ze zwierzętami to wreszcie nie będzie takich cyrków.Niech każdy zacznie zmieniać świat od swojej osoby.Zakazy ,nakazy zawsze rodzą konflikty. Cyrki,zoo to relikty minionych epok i barbarzyństwo wobec zwierząt. Świat się zmienią wiedzę , rozrywkę można czerpać innych źródeł.

  Komentarz Zgłoś naruszenie regulaminu
 4. mieszkaniec

  https://www.prawo.pl/samorzad/prezydent-miasta-nie-ma-kompetencji-do-zakazywania-organizowania,495923.html?_ga=2.240673472.2124162233.1574062877-862292720.1550749608

  Panie Burmistrzu pomijając warstwę ludzkiej wrażliwości na ten aspekt, podjął Pan bardzo dobrą decyzję – zgodną z prawem. Nie ma znaczenia co sądzimy o kwestii cyrków, bo w tej materii myślę, że i Pan i ja jako mieszkaniec myślimy podobnie.

  Decyzja choć niepopularna to jednak słuszna.

  Komentarz Zgłoś naruszenie regulaminu

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.