Nekrologi

Przed wypełnieniem formularz ogłoszeniowego proszę zapoznać się z:

Formularz ogłoszeniowy

Treść nekrologu*

Uwaga: W jednym module maksymalnie mieści się 20 słów.

Publikacja nekrologu na stronie internetowej
dodatkowa opłata 8 zł za moduł

Imię i nazwisko/Firma*:

Adres i kod pocztowy*:

Adres e-mail*:

NIP: