Szkoda życia! VIDEO

Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty!

Ruszyła ogólnopolska kampania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji –  „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Celem kampanii, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Istotą działań podejmowanych w trakcie kampanii jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.
Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest spot filmowy.
Mając na względzie poważne zagrożenie życia i zdrowia, jakie niosą ze sobą nowe substancje psychoaktywne, kampania profilaktyczna będzie miała zasięg ogólnopolski i powinna dotrzeć do jak najszerszego grona młodych odbiorców.
Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają” to także szereg inicjatyw odbywających się na poziomie lokalnym. MSWiA zwróciło się do Policji oraz wszystkich wojewodów o współpracę i podejmowanie działań w ramach kampanii, m.in. poprzez organizację spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.
Na Dolnym Śląsku regularnie prowadzone są działania profilaktyczne w zakresie substancji psychoaktywnych, dzięki którym możliwe będzie zwiększenie zasięgu kampanii i prezentacja spotu szerokiej grupie odbiorców.
Współpracę instytucji wspierających szkoły i placówki we wszystkich działaniach promujących programy skierowane na bezpieczeństwo dzieci młodzieży koordynuje Dolnośląski Kurator Oświaty, realizując wśród dolnośląskich uczniów działania w zakresie profilaktyki uzależnień: „dopalacze i narkotyki” m.in. poprzez rządowe programy.
*

*
Walkę z tym groźnym zjawiskiem podejmuje także m.in. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykorzystują w swoich działaniach różne formy oddziaływania na grupę docelową. Najczęstsze metody działań profilaktycznych wykorzystywane w województwie to warsztaty, pogadanki czy szkolenia prowadzone w szkołach różnego typu i szczebla. Organizowane są także szkolenia dla rodziców czy kadry pedagogicznej.

W ramach działań profilaktycznych także funkcjonariusze policji dolnośląskiej realizują różnego rodzaju programy prewencyjne (m.in. „Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności Policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko – niemieckim”, konkurs wiedzy o Policji „Razem Bezpieczniej” zawierający blok tematyczny „uzależnienia – dopalacze”), uczestniczą w spotkaniach i pogadankach na terenie szkół i uczelni wyższych, organizują festyny, konkursy oraz turnieje sportowo-edukacyjne. Z osobami dorosłymi organizowane są debaty społeczne, które dotyczą najważniejszych problemów związanych z bezpieczeństwem, w tym szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień.

Na co powinno się zwrócić uwagę, co powinno zaniepokoić rodzica /opiekuna:
​* wygląd oczu (zaczerwienione spojówki lub brzegi powiek, łzawienie, opadnięcie powieki, nadmierne rozszerzenie lub zwężenie źrenic, powolna reakcja źrenic na światło, oczopląs przy wpatrywaniu się w stały punkt);
* złe samopoczucie, brak chęci do życia, depresja;
* stany euforyczne, gadatliwość a następnie otępienie i apatia;
* zmiana nawyków żywieniowych – brak apetytu lub objadanie się;
* kłopoty w szkole, wagary, pogorszenie ocen;
* próby wyłudzania lub podbieranie pieniędzy na nieokreślone wydatki;
* nieuzasadnione ataki złości, agresji;
* wychodzenie z domu na krótko, poprzedzone dzwonkiem domofonu lub telefonem od nieznanej osoby;
* wprowadzenie do słownictwa nowych zwrotów, często niezrozumiałych dla dorosłych, tzw. slangu narkotykowego;
* pojawienie się w domu nowych akcesoriów, typu lufki, sreberka, małe woreczki z zamknięciem strunowym, tzw. dilerki, itp.;
* zmiana zapachu ciała.

Do najczęściej spotykanych skutków pojawiających się w trakcie i po zażyciu tzw. dopalaczy możemy zaliczyć:

*bóle głowy, migreny;
* kołatanie serca (przyspieszone tętno często sięgające 200, duszności, ból w klatce piersiowej;
* agresja, zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenie rąk;
* nudności, wymioty, biegunka;
* zmęczenie, osłabienie, brak zdolności koncentracji;
* reakcje alergiczne;
* myśli samobójcze, omamy;
* napady leku, halucynacje;
* nadmierna wrażliwość na dźwięki i światło.

Gdzie szukać pomocy:

800 060 800 Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
800 12 12 12 Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Kategoria artykułu: Na sygnale

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

reklama

Komentarzy (1)

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.