Honor, męstwo i duma – oławska policja ma sztandar. ZDJĘCIA

29 września to szczególny dzień dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Oławie. Ta data przejdzie do historii oławskiej policji. Z inicjatywy samorządowców ziemi oławskiej jednostka otrzymała sztandar, który wręczył zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański. Nadanie sztandaru w 100. rocznicę powstania policji państwowej to symbol najwyższego uznania za rzetelną i ofiarną służbę funkcjonariuszy.

Uroczystości odbyły się na oławskim Rynku. Ceremonię poprzedziła msza święta w intencji środowiska policyjnego w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Oławie, którą koncelebrował wrocławski biskup pomocniczy, prof. Andrzej Siemieniewski

Nadkom. Paweł Urbańczyk, Komendant Powiatowy Policji we Wrocławiu: „Szanowni Państwo chciałbym bardzo gorąco przywitać na uroczystości wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Oławie. W imieniu własnym, wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszej jednostki policji witam naszych honorowych gości. Szczególnie serdecznie witam Zastępcę Komendanta Głównego Policji, Pana insp. Tomasza Szymańskiego. Serdecznie witam komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu , Pana nadinspektora Tomasza Trawińskiego, Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, Pana podinspektora Roberta Frąckowiaka. Witam biskupa pomocniczego, jego ekscelencję profesora Andrzeja Siemieniewskiego. Gorąco witam przedstawicieli władz samorządowych: przewodniczących rad powiatu, miast i gmin. W szczególności pragnę powitać Starostę Powiatu Oławskiego, Pana Zdzisława Brezdenia, burmistrza Miasta Oławy, Pana Tomasza Frischmana, burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, Pana Bogdana Szczęśniaka, p.o wójta gminy Oława, Pana Henryka Kuriatę, wójta Gminy Domaniów, Pana Wojciecha Głogulskiego. Niezmiernie miło jest nam gościć przedstawicieli wszystkich służb i instytucji na co dzień z nami współpracujących…”

W ceremonii, oprócz kadry kierowniczej, policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Oławie udział wzięli komendanci miejscy i powiatowi województwa dolnośląskiego, byli komendanci powiatowi oławskiej jednostki oraz funkcjonariusze innych służb mundurowych. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli instytucji współpracujących z oławską Policją, duchowieństwa oraz mieszkańców.

Z inicjatywą nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Oławie wystąpili samorządowcy ziemi oławskiej, zawiązując Honorowy Komitet Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie. W trakcie uroczystości odczytano Akt Nadania Sztandaru podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Akt Wręczenia Sztandaru.

Oficjalnego przekazania sztandaru na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Oławie, nadkom. Pawła Urbańczyka dokonał Zastępca Komendant Główny Policji, insp. Tomasz Szymański, który powiedział „Jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w uroczystościach nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Oławie. Jest to ukoronowanie wysiłków włożonych w umacnianie więzi ze społecznością powiatu oławskiego, a także podziękowanie policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym za poświęcenie oraz za zaangażowanie w codzienną służbę i pracę. Szanowni Państwo, sztandar to symbol najwyższych wartości – honoru, męstwa, dumy i etosu policyjnej służby. Jest również dowodem uznania społeczności lokalnej dla funkcjonariuszy policji za trudną i niebezpieczną służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli”. Ceremonii tej towarzyszył przewodniczący Komitetu Honorowego Ufundowania Sztandaru dla KPP w Oławie, Zdzisław Brezdeń.

Uroczyste wręczenie sztandaru poprzedziło symboliczne wbicie w drzewiec gwoździ honorowych. Złożono również podpisy w księdze pamiątkowej sztandaru.

Szef oławskich policjantów podziękował mieszkańcom i samorządowcom za docenienie służby.

Uroczysty apel uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Dolnośląskiej Policji wykonując pokaz musztry paradnej. Ceremonię zakończyła defilada z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Źródło KPP w Oławie

Fot. Krzysztof A. Trybulski

 

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

?

Kategoria artykułu: Galeria

Tagi: , , , , , , , , ,

reklama

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.