Przeglądanie: Historia

Giną ślady obozu pracy w Fünfteichen (3) - Świętej pamięci Stanisław Górski opowiadał mi, że jak jechał z końmi w tym kierunku,…
czytaj więcej