Wieże telefonii komórkowej w Oławie coraz bliżej osiedli mieszkalnych

Listy, polemiki, opinie

Operatorzy sieci komórkowych poszukują kolejnych miejsc pod budowę wież telefonii komórkowej. Dotyczy to już nie tylko ul. Nadbrzeżnej, ale również drogi dojazdowej do Oławy z Wrocławia w okolicach sklepu budowlanego Majster oraz Nowego Otoku

Temat ten został poruszony na majowej sesji Rady Miejskiej. W imieniu mieszkańców Oławy zaniepokojonych informacjami odnośnie poszukiwań przez operatorów sieci komórkowych nowych lokalizacji dla postawienia Stacji Bazowych Telefonii Komórkowej (w skrócie SBTK) radna Jolanta Górska pytała, czy tutejszy Urząd Miasta ma opracowany plan bądź strategię, aby uniemożliwić stawiania takich stacji w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych? Mamy informację od mieszkańców, że takie poszukiwania są prowadzone między innymi przy drodze wjazdowej do Oławy od strony Wrocławia w okolicach marketu budowlanego Majster i w Nowym Otoku. Co tutejszy organ zamierza zrobić, aby takie inwestycje, które emitują promieniowanie elektromagnetyczne o nieznanej i niezbadanej szkodliwości, nie były stawiane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych? Należy tutaj nadmienić, że zastosowana obecnie technologia wytwarzająca sztuczne pole elektromagnetyczne wokół SBTK jeszcze w 2017 była testowana w laboratoriach, ale jedynie pod kątem szybkości transferu danych. Nigdy nie została zbadana odnośnie szkodliwości na ludzi i środowisko.

Już w ubiegłym roku mieszkańcy na spotkaniu z radnymi miasta i powiatu wskazywali wyraźnie, że w związku z dynamicznym rozwojem rynku telefonii komórkowej budowa kolejnych SBTK o dużych mocach jest nieunikniona. Wielokrotnie sugerowano, że należy opracować strategię i plan dla naszego miasta i powiatu oławskiego, aby takich stacji nie budować w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkalnych, tylko lokalizować je w bezpiecznych odległościach. Podjęto w tym kierunku dwie uchwały przez radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatu. 29 sierpnia 2018 roku Rada Powiatu w Oławie podjęła jednogłośnie uchwałę zobowiązując Zarząd Rady do opracowania „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi dla Powiatu Oławskiego” i wykonanie tego programu.

Budowa masztów telefonii komórkowej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych nie ma nic wspólnego ze zdroworozsądkowym podejściem do tego tematu i wskazuje na zupełny brak świadomości i elementarnej wiedzy związanej z oddziaływaniem sztucznego pola elektromagnetycznego na ludzi i środowisko.

Aspekt oddziaływania sztucznego promieniowania elektromagnetycznego wysokich częstotliwości (PEM) i wynikające z tego faktu zagrożenia są wyraźnie wskazane w licznych opracowaniach. Okazuje się, że temat ochrony mieszkańców powiatu oławskiego przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym między innymi ze Stacji Bazowych Telefonii Komórkowej nie jest wymysłem mieszkańców i jest zapisany w opracowaniu „Program ochrony środowiska dla powiatu oławskiego na lata 2013-2016 z z perspektywą do 2020”. W opracowaniu tym w punkcie 9.5 jest napisane „Oddziaływanie pól elektromagnetycznych – zagrożenia polami elektromagnetycznymi. Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na wszystkie organizmy żywe, dlatego też ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska” …i dalej „Najczęściej spotykanymi źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są urządzenia nadawczo-odbiorcze sieci telefonii komórkowej… Cel średniookresowy do 2020 r. Ochrony mieszkańców powiatu oławskiego przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych – Główne działania – opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zapisów dotyczących ochrony przed promieniowaniem. Jednostki odpowiedzialne i współpracujące – Gminy Powiatu Oławskiego”.

Również istnieje opracowanie zatytułowane ” Program ochrony środowiska dla miasta Oława”. Na str.102 w punkcie 7.5 napisano „Promieniowanie elektromagnetyczne. Celem strategicznym będzie ograniczenie wpływu promieniowania elektromagnetycznego na mieszkańców miasta. Cele te mogą zostać osiągnięte miedzy innymi przez ograniczenie możliwości lokalizacji obiektów potencjalnie uciążliwych, np. nadajników telefonii komórkowej, poprzez odpowiednie zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego miasta”

Czy kiedykolwiek zostały opracowane takie plany z uwzględnieniem takich zapisów? Zadziwiające jest to, że nikt z wydziałów ochrony środowiska obu oławskich urzędów nie poinformował mieszkańców, że istnieją takie opracowania dla miasta i powiatu oławskiego, w których są przedstawione aspekty oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowej i jakie kroki należy podjąć. Może warto zjednoczyć siły i podjąć wspólny wysiłek w ramach zadeklarowanej współpracy wszystkich gmin powiatu oławskiego pod patronatem Starostwa Oławskiego, aby uporządkować ten temat.

Plan postawienia kilku SBTK w obrębie miasta Oława i powiatu oławskiego jest jak najbardziej realny i wpisuje się w Ogólnopolski Program Ministerstwa Cyfryzacji zakładający dynamiczny rozwój rynku telefonii komórkowej. Program ten zakłada, że wielkość transmisji danych w ciągu kilku najbliższych lat ma wzrosnąć 24-krotnie, a liczba nowych stacji bazowych dużych mocy 7-krotnie.

SBTK mają posiadać zaawansowane technologicznie urządzenia o niezbadanym i nieznanym oddziaływaniu na ludzi i środowisko.

Dlatego też już w chwili obecnej mamy do czynienia z faktem, że anteny o znacznej emisji promieniowania elektromagnetycznego są stawiane w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkalnych, gdzie ludzie są narażeni na ciągłe i długofalowe sztuczne promieniowanie. Ministerstwo cyfryzacji sterowane przez lobby telekomunikacyjne poprzez niedoprecyzowane przepisy dało zielone światło do budowania SBTK gdzie się da, obiecując kontrolę emisji promieniowania elektromagnetycznego. Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli opublikowany w marcu 2019 pokazuje, że Państwo Polskie nie chroni swoich obywateli przed promieniowaniem elektromagnetycznym, a przeprowadzanie pomiarów kontrolnych wokół SBTK to fikcja. NIK w swoim raporcie wykazał, że organy administracji państwowej, tj. Inspekcje Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które rzekomo miały przeprowadzać kontrolne pomiary, nie posiadają odpowiedniego sprzętu i wypracowanych metod, które pozwalałyby na przeprowadzenie rzetelnych pomiarów w bezpośredniej bliskości SBTK z uwzględnieniem najbardziej niekorzystnych parametrów pracy anten. Dotyczy to również Oławy (pomiary są przeprowadzane raz na cztery lata w jednym i tym samym miejscu, tj. przy ul.3 Maja 17). Pomiary w naszym mieście nigdy nie były przeprowadzane w pobliżu SBTK. Kontrola NIK w wielu miejscach wykazała przekroczenie obowiązujących norm natężenia pola elektromagnetycznego. Nie godzimy się na to, aby stać się żywym polem doświadczalnym dla nowych technologii o nieznanych w skutkach oddziaływaniach.

Jeżeli my Mieszkańcy sami nie podejmiemy działań związanych z ochroną zdrowia i środowiska to nikt za nas tego nie zrobi.

Mieszkańcy Zaodrza

Kategoria artykułu: Ważne

Tagi: , , , , , , , , , ,

reklama

Komentarzy (13)

 1. Znów ciemnogród łeb podnosi: długi artykuł bez jakichkolwiek konkretów. Polska jako jeden z nielicznych krajów ma bardzo restrykcyjne normy, jeżeli chodzi o natężenie promieniowania elektromagnetycznego.W większości krajów europy (i nie tylko) dopuszczalne normy są sto razy większe niż u nas!
  np.: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Minister-cyfryzacji-chce-lagodniejszych-norm-PEM-5896.html

  Kilka faktów naukowych a nie dyrdymałów:
  1. Nadajniki sygnału komórkowego mają względnie małą moc rzędu kilkudziesięciu watów, dla przykładu kuchenka mikrofalowa promieniuje w środku z mocą rzędu kilkuset watów, a nadajniki telewizyjne rzędu kilku-kilkudziesięciu tysięcy watów(!) http://malopolska.btsearch.pl/PM/2_3.php
  2. Im gęściej są ustawione stacje BTS (komórkowe) tym używają mniejszej mocy, choćby po to aby się wzajemnie nie zakłócać
  3. Im słabszy (gorszy) sygnał z nadajnika tym nasza własna komórka (telefon) mocniej promieniuje i to ona jest źródłem największego natężenia pola wokół nas a nie nadajnik GSM stojący kilkaset metrów dalej

  Komentarz Zgłoś naruszenie regulaminu
 2. Olga jeżeli mieszkasz na Chrobrego to Ci współczuje.
  Planowana SBTK przy ul. Nadbrzeżnej to moc ok. 75000 W ( siedemdziesiąt pięć tysięcy ). Ponieważ na tyłach inwestycji jest NATURA 2000 większość promieni będzie skierowana na osiedle Chrobrego. Główna wiązka biegnie prosto na nowe budynki przy Odrze. Poczytaj o szkodliwym oddziaływaniu sztucznego pola elektromagnetycznego na organizmy żywe.

  Komentarz Zgłoś naruszenie regulaminu
  • Ach, Ty po prostu nie odróżniasz EIRP od mocy nadajnika!
   za wiki:
   EIRP (ang. Equivalent Isotropical Radiated Power, Effective Isotropical Radiated Power), efektywna (zastępcza, równoważna, ekwiwalentna) moc wypromieniowana izotropowo – moc jaką musiałaby wypromieniować antena izotropowa (teoretyczna antena o zerowych wymiarach, która emituje fale elektromagnetyczne bez strat, jednakowo w każdym kierunku przestrzeni), aby w odbiorniku otrzymać taki poziom sygnału, jaki wystąpiłby przy wykorzystaniu anteny kierunkowej w kierunku jej maksymalnego promieniowania.

   Komentarz Zgłoś naruszenie regulaminu
 3. Do Jacek:
  Moje pytanie brzmi czy ty masz miernik fal elektromagnetycznych i sprawdzales ile faktycznie przekazuje taki nadajnik ?! Tak sie sklada, ze ja go posiadam i sprawdzalam u siebie(nie mieszkam obecnie w olawie) i to jest o WIELE mocniejsze niz promieniowanie mikrofalowki. Chociaz tu sie z Toba zgodze mikrofalowka promieniuje z ogromna moca i ja juz jej w domu nie uzywam.

  Komentarz Zgłoś naruszenie regulaminu

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.