Posiłek w szkole i w domu

Oława. Z Sesji RM. Podwyższono kryterium dochodowe dla dzieci i dorosłych, którzy mogą korzystać z bezpłatnych obiadów i z zasiłków na zakup żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Program dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” miasto realizuje od 2004. Na styczniowej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę o jego kontynuacji przez kolejne cztery lata. – To program osłonowy, który obejmuje dzieci i młodzież oraz osoby starsze, chore, niepełnosprawne i samotne w trudnej sytuacji bytowej – tłumaczyła na sesji RM Ewa Romańczuk, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie.

Program realizowany jest w trzech formach: posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w formie produktów żywnościowych. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze szkołami, przedszkolami oraz instytucjami zajmującymi się opieką i wychowaniem dzieci oraz młodzieży. Pomoc konkretnym osobom udzielana jest na wniosek, np. dyrektora szkoły, skierowany do oławskiego MOPS-u.

Oprócz pieniędzy na dożywianie placówki opiekuńcze w ramach programu mogą pozyskać też dofinansowanie na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonujących stołówek lub uruchomienie nowych, a także na adaptację i wyposażenie pomieszczeń do spożywania posiłków, czyli tzw. jadalni.

W minionym roku z bezpłatnych obiadów skorzystały 92 osoby, w tym 23 rodziny. Pieniądze na zakup żywności otrzymały 82 rodziny, tj. 132 osoby. Koszty programu w 40 procentach pokrywane są z budżet miasta, pozostałe 60 procent z budżetu państwa.

W tym roku z programu skorzysta 63 uczniów i 60 osób dorosłych, co łącznie będzie kosztowało 92 400 zł.

Na tej samej sesji radni przyjęli też uchwalę o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Na jej podstawie prawo do świadczenia przysługuje osobie samotnej, której dochód nie przekracza 701 zł, oraz rodzinom, w których dochód na jednego jej członka nie jest wyższy niż 528 zł.

Za podjęciem obu uchwał głosowało 15 radnych, wszyscy obecni na sali obrad.

92 osoby skorzystały z darmowych obiadów ramach tego programu

132 osoby otrzymały pieniądze na zakup żywności

(WK)

Kategoria artykułu: Aktualności

Tagi: , , , , , , , , , , ,

reklama

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.