Jak pomóc niepełnosprawnym?

OŁAWA. Rada Powiatu. Większa integracja osób niepełnosprawnych i poprawa ich życia, to główne cele Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023

Dokument ten musi być przyjęty, ponieważ ustawa z 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nakłada taki obowiązek na samorządy. Poprzedni taki program stracił swoją ważność z końcem roku 2018.

W dokumencie są zawarte działania na rzecz niepełnosprawnych, sposoby ich realizacji, źródła finansowania. Opiera się na głównych założeniach, którymi są: rozwój rehabilitacji społecznej i zawodowej, wyeliminowanie lub zmniejszenie barier funkcjonalnych, wyrównanie szans edukacyjnych, zapobieganie zjawiskom wykluczenia, podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej.

W konkretnych działaniach zawarte są między innymi – dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, zwrot kosztów dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne czy utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

Środki na te działania w głównej mierze mają pochodzić z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach aplikowania o konkretne fundusze), ale też z budżetu samorządu.

Przedstawiony program został przyjęty przez radnych powiatu jednogłośnie.

Zadaliśmy pytanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie czy w tym roku już zaczęły się konkretne działania w tym zakresie. Dostaliśmy informację, że do PCPR wpłynęło już 97 wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (z czego piętnaście z nich dotyczy dzieci). Pięć wniosków dotyczących likwidacji barier funkcjonalnych. 147 wniosków o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego. Jak pisze dyrektor PCPR Małgorzata Trybułowska aktualnie w realizacji jest też pięć wniosków o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

(GK)

Kategoria artykułu: Aktualności

Tagi: , , , , , , ,

reklama

Komentarzy (2)

  1. Pamiętajmy, że niepełnosprawność to nie tylko niepełnosprawność ruchowa, wzrokowa czy słuchowa. Te są najbardziej widoczne i najbardziej spektakularnie można je wspierać (eliminacja barier architektonicznych, audiodeskrypcja, itp.). Wielu innych niepełnosprawności się nie zauważa, a same się o siebie nie „upomną”.

    Komentarz Zgłoś naruszenie regulaminu

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.