Pomoc materialna dla uczniów. Do kiedy można składać wnioski?

Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2018/2019
Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód miesięczny do 514 zł netto, a od 1 października 2018 r. – do 528 zł netto na członka rodziny i fakt zamieszkiwania w Oławie. Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
***
Burmistrz Oławy informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. wnioski o stypendia szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2018/2019, przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2018 r. (dotyczy uczniów szkół i wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych) oraz do 15 października 2018 r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dostępne będą w szkołach, w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Oławie (pl. Zamkowy 15) oraz w sekretariacie ZOSiPOW (ul. 3 Maja 18f/u). Wnioski można również pobrać elektronicznie ze stron: www.um.olawa.pl; www.bip.zos.olawa.ig.pl/webcm). Wypełnione dokumenty należy składać do dyrektora placówki, do której dziecko uczęszcza.
***
Uwaga! Wnioski uczniów/wychowanków/słuchaczy zamieszkałych w Oławie, uczęszczających do szkół/ośrodków poza Oławą, należy składać w sekretariacie ZOSiPOW, ul. 3 Maja 18f/u. Więcej informacji na temat stypendium szkolnego można uzyskać pod numerem telefonu 71 313-59- 56.

Źródło UM OŁAWA

Kategoria artykułu: Ważne

Tagi: , , , , , , , , , ,

reklama

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.