Radni za ochroną dębów

Oława. Z sesji RM. Trzy dęby szypułkowe, rosnące przy ul. Odrzańskiej, będą pomnikami przyrody – tak zdecydowali radni miejscy podczas wrześniowych obrad

O konieczności ratowania tych starych dębów na oławskim Zaodrzu pisaliśmy pod koniec maja w artykule „Niszczą dęby i chronione gatunki. Mieszkańcy biją na alarm”. Czytelnicy z tego rejonu miasta podnosili wówczas, że jeszcze nie tak dawno w ich okolicy rosło dziewięć kilkusetletnich dębów, a w ciągu kilku ostatnich lat większość z nich nielegalnie ścięto. Obecnie zostały już tylko cztery, o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Mieszkańcy zwrócili się do władz miasta, by pilnie zająć się tematem i zapewnić pięknym oraz dostojnym drzewom szczególną ochronę oraz przekształcić je w pomniki przyrody.

Dwa dęby rosną na terenie miejskim, pozostałe na działce zarządzanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. W odpowiedzi na pytanie wiceburmistrza Andrzeja Mikody przedstawiciel tej niedawno powołanej do życia instytucji rządowej napisał, że nie wnosi sprzeciwu, by jeden z dębów rosnących na ich terenie ustanowić pomnikiem przyrody. Co do drugiego, były jednak pewne wątpliwości: – Drzewo praktycznie na całej długości pnia ma rozległą ranę otwartą z oznakami porażenia grzybami i ślady zwęglenia, świadczące o podpaleniu. W takich przypadkach miazga drzewa zostaje poparzona, a to prowadzi do martwicy. W obecnym stanie drzewo stwarza zagrożenie dla osób przebywających w jego pobliżu – czytamy w piśmie. Mimo wątpliwości, podjęcie ostatecznej decyzji o ustanowieniu pomników przyrody w przypadku obu dębów z terenu należącego do „Wód Polskich” ich przedstawiciel pozostawił Radzie Miejskiej.

26 czerwca wiceburmistrz Andrzej Mikoda zwrócił się więc do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyrażenie zgody na ustanowienie pomnika przyrody – zespołu czterech dębów szypułkowych. Uchwałę w tej sprawie przygotowała radna Jolanta Górska, która od początku monitorowała temat i na sesji RM 26 września przedstawiła jej projekt. – Przedmiotowe drzewa odznaczają się okazałymi rozmiarami, wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody żywej występujących na obszarze gminy. (…) Ponadto wejście Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nas do przestrzegania prawa, obowiązującego we wszystkich krajach zrzeszonych w Unii, w tym także w zakresie ochrony środowiska – czytamy w uzasadnieniu uchwały, którą jednogłośnie poparli wszyscy radni obecni na wrześniowej sesji.

Od chwili wejścia w życie uchwały RM cztery dęby przy ul. Odrzańskiej podlegać będą szczególnej ochronie. Zgodnie z jej zapisami zakazuje się „niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu wokół drzew,  uszkadzania i zanieczyszczania gleby, dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub wodnej, umieszczania tablic reklamowych, zmiany sposobu użytkowania ziemi”.

Ponadto samorząd, w ramach ochrony drzew, ma obowiązek oznakowania pomnika przyrody i uzupełniania jego braku, monitorowania stanu zdrowotnego pomnika przyrody oraz wykonywania prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających na potrzeby ochrony przyrody w ramach zabiegów pielęgnacyjnych, stałego monitorowania i utrzymywania stanu właściwego pomnika. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje burmistrz Oławy.

Wioletta Kamińska [email protected]

Kategoria artykułu: Aktualności

Tagi: , , , , , , , ,

reklama

Komentarzy (6)

 1. Czy Ci Radni mają głowy na karku.
  Przecież to suche kikuty.
  Za dwa lata nie będzie po nich śladu, rozpadną się.
  Co Radni chcą chronić?
  U mnie na działce jest sucha jabłonka też mogę wam polecić na pomnik przyrody.
  Co My za Radnych wybraliśmy, jaki oni reprezentują poziom?

  Komentarz Zgłoś naruszenie regulaminu
 2. A co z pomnikiem przyrody Dąb Szypułkowy „Racław” na trasie do Ryczyna? Jeszcze parę lat temu był cały. Teraz jest wyschnięty i wg. mnie zagraża naszemu bezpieczeństwu i zdrowiu. Tzn. osób które tam mogą się znaleźć. Dąb rośnie przy drodze, którą codziennie pokonuje kilkanaście osób. Środek lasu, ale zagrożenie niekontrolowanym upadkiem jest. Pzdr.

  Komentarz Zgłoś naruszenie regulaminu

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.