Sprawa spadkowa – do czego mają prawo członkowie rodziny

Sprawę spadkową można uregulować na dwa sposoby – w drodze postępowania sądowego albo u notariusza, sporządzając akt poświadczenia dziedziczenia. Sprawdź, jakie uprawnienia przysługują rodzinie spadkodawcy, jak przeprowadzić postępowanie spadkowe i jak zabezpieczyć swoje interesy po śmierci krewnego.

Sprawa spadkowa u notariusza

U notariusza muszą stawić się wszyscy spadkobiercy. Do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia potrzebne będą dokumenty takie jak akt zgonu spadkodawcy, skrócone odpisy aktów urodzenia niezamężnych lub nieżonatych spadkobierców oraz aktów małżeństwa spadkobierców, którzy zawarli wspomniany związek i akt małżeństwa małżonka spadkodawcy. Ponadto należy dostarczyć notariuszowi numer PESEL spadkodawcy, jego akt zgonu oraz podać ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego.

Sprawa spadkowa przeprowadzona na drodze sądowej

Postępowanie spadkowe można przeprowadzić też w sądzie, co okazuje się znacznie tańszym sposobem. Sprawy trwają jednak dłużej. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku ma prawo wnieść do sądu każdy spadkobierca. Wspomniany wniosek musi zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz imiona, nazwiska i adresy spadkobierców ustawowych. Ponadto należy podać imię i nazwisko zmarłego, datę i miejscowość jego śmierci, a także ostatnie miejsce stałego zamieszkania spadkodawcy. Do wniosku trzeba dołączyć akt zgonu oraz inne akty stanu cywilnego wskazujące na pokrewieństwo spadkobierców ze zmarłym. Do sądu musimy dostarczyć odpis wniosku w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania, odpisy skrócone aktów urodzenia w przypadku mężczyzn i kobiet niezamężnych, odpisy skrócone aktów małżeństwa dla kobiet i mężczyzn zamężnych, odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, jak również oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku lub zrzeczeniu się dziedziczenia, jeśli takowe były składane.

Sprawa nabycia spadku i sprawa dotycząca działu majątku

W celu uregulowania sprawy spadkowej członkowie rodziny zmarłego muszą nabyć spadek. Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku to sprawa, podczas której sąd ustala spadkobierców i określa w jakiej części dziedziczą. O tym co i komu przypadnie w udziale w związku ze śmiercią spadkodawcy sąd orzeka w sprawie o dział spadku, jeśli do tego czasu spadkobiercy nie sporządzą stosownej umowy. Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku członkowie rodziny mają prawo wystąpić zawsze. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń czasowych. Dział spadku przeprowadza się umownie albo za pośrednictwem sądu.

Sprawa spadkowa – uprawnienia członków rodziny

Z chwilą śmierci spadkodawcy jego prawa i obowiązki majątkowe przechodzą na jedną lub kilka osób. Do spadku nie należą jednak uprawnienia i zobowiązania zmarłego ściśle związane z jego osobą. Przykładowo, prawo do żądania alimentów nie wchodzi w skład spadku. Członkowie rodziny spadkodawcy mają jednakże prawo do zachowku w przypadku, gdy nie zostali ujęci w testamencie. Zachowek zabezpiecza ich interesy, co wynika ze szczególnie bliskiej więzi rodzinnej między spadkodawcą a uprawnionymi. Zgodnie z Kodeksem cywilnym prawo do zachowku przysługuje jedynie zstępnym spadkodawcy, czyli dzieciom, wnukom i prawnukom, jak również małżonkowi oraz rodzicom. Warto pamiętać, że małżonek spadkodawcy nie będzie uprawniony do zachowku w przypadku pozostawania ze zmarłym w separacji.

Członkowie rodziny spadkodawcy mają prawo do uregulowania sprawy sądowej, przy czym na wnioskowanie o stwierdzenie nabycia spadku mają nieograniczony czas. Co więcej, interesy bliskich krewnych pominiętych w testamencie zabezpiecza zachowek, gwarantujący uzyskanie korzyści majątkowych po śmierci spadkodawcy.

Źródło: Kancelaria Adwokacka Wrocław

(tekst sponsorowany)

 

Kategoria artykułu: Ciekawostki

Tagi: , , ,

reklama

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.