Jak obliczyć koszty pracodawcy

 

Każdy właściciel firmy powinien mieć na uwadze koszty związane z ewentualnym zatrudnieniem pracownika. Zasady płatności wynagrodzenia, jak również odprowadzania wszelakich składek pozwalają w prosty sposób obliczyć całkowite koszty pracodawcy. Od czego zależy całkowita kwota pracodawcy od każdego pracownika? Co wchodzi w skład płacy? Jak ją obliczyć?

Całkowita kwota pracodawcy – od czego jest zależna?

Koszty jakie ponosi właściciel firmy, zatrudniając pracowników, zależne są od wielu czynników takich jak: rodzaj umowy, kwota wynagrodzenia, odprowadzane składki, ulgi i dotacje.

Przedsiębiorca może zatrudnić osobę w oparciu o różnego rodzaju umowy, do których przynależą pewne zasady, obowiązki i prawa. To w głównej mierze od formy zatrudnienia zależna jest całkowita kwota, jaką należy zapłacić za etatowca. Koszty te więc bywają zmienne.

Na wysokość płac wpłyną również składki, które pobierane są zarówno „z kieszeni” pracownika, jak i właściciela.

Obliczenie kosztów pracodawcy w zależności o formy zatrudnienia.

Rodzaj zatrudnienia i podpisana umowa mają znaczący wpływ na wysokość kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika. Każdy rodzaj umowy wiąże się z innymi prawami i obowiązkami, jak również wymaganiami finansowymi. Aby obliczyć koszty, które należy przeznaczyć na pracobiorcę należy skorzystać z danych i obliczyć je ręcznie lub skorzystać z oprogramowania jakim jest kalkulator wynagrodzeń – mojprogres.pl/kalkulator-wynagrodzenia.

Koszty wynagrodzenia w oparciu o umowę o pracę.

Zatrudnienie na umowę o pracę, zobowiązuje przedsiębiorcę, do opłacania wszelkich składek i kosztów ZUS. Obowiązkowymi opłatami są składki: emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa, zdrowotna, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przy tego rodzaju zatrudnieniu należy również pamiętać o minimalnej kwocie wynagrodzenia. Każde ze świadczeń posiada z góry ustaloną wartość procentową, którą należy odliczyć od wynagrodzenia brutto.

Koszt całkowity przy zatrudnieniu na umowę zlecenie.

Zatrudnienie na umowę zlecenie, jest prostszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy. Wysokość całkowitego kosztu zależy od wielu czynników, charakteryzujących pracownika.

W przypadku, w którym umowa osoby zatrudnionej jest jedynym źródłem dochodu, pracodawca zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie brutt, jak również uiścić opłaty za składki ZUS – ubezpieczenie społeczne, FP, FGŚP.

Osoby, które „dorabiają” na podstawie umowy zlecenie oraz studencie do 26 roku życia zwolnione są z opłat ZUS, a pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia ustalonego wynagrodzenia brutto.

Koszty wynagrodzenia – umowa o dzieło.

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o dzieło, nie ma obowiązku opłacania dodatkowych składek ZUS, a pracodawca wypłaca ustaloną kwotę brutto.

Czym jest kalkulator wynagrodzeń i jak działa?

Kalkulator wynagrodzeń to bardzo użyteczne narzędzie, dedykowane w szczególności przedsiębiorcom zatrudniającym własną kadrę. Korzystając z niego można obliczyć całkowity koszt wynagrodzenia, jaki musi przeznaczyć właściciel firmy. Jest to również oprogramowanie dla pracowników, którzy dzięki niemu z łatwością obliczą wysokość pensji netto.

Narzędzie to może wyliczyć wysokość składek, kosztów brutto i netto, w oparciu o podstawowe informacje, jakimi są: rodzaj zatrudnienia, koszty netto lub brutto, ulgi, charakterystyka pracownika, itp.

(TEKST SPONSOROWANY)

 

Kategoria artykułu: Ciekawostki

Tagi: , , , ,

reklama

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.