reklama

Kredyt mieszkaniowy według nowej ustawy – jak będzie wyglądał?

22 lipca tego roku w życie weszła nowa ustawa dotycząca kredytu mieszkaniowego. W tym artykule omówimy najważniejsze zmiany, które dotyczą przyszłych jak i obecnych kredytobiorców.

Szybsza decyzja ostateczna

Zgodnie z nowymi regulacjami opisanymi w ustawie banki będą miały 21 dni na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie udzielenia kredytu hipotecznego. Do tej pory w większości przypadków bank podawał decyzję szybciej, jednak zdarzały się takie sytuacje kiedy klient musiał czekać tygodniami na werdykt banku. Jeżeli decyzja będzie odmowna bank ma nakaz poinformowania nas o tym w trybie natychmiastowym, a swoją odmowę będzie musiał bezpłatnie uzasadnić. Kredytodawca będzie zobowiązany również do wskazania czynnika, przez który kredytobiorca spotkał się z odmową.

Odstąpienie od umowy

Kredyt hipoteczny to poważne zobowiązanie finansowe na wiele lat. Według nowej ustawy kredytobiorca ma możliwość odstąpienia od umowy aż do 14 dni od daty jej podpisania.

Reklama

Formularz informacyjny

Na etapie składania wniosku o kredyt hipoteczny kredytobiorca otrzyma szczegółowy formularz, w którym znajdzie wszystkie informacje na temat danego kredytu. W tym formularzu będą wyszczególnione wszystkie koszty kredytu, dane pośrednika, banku, wszystkie warunki spłaty itd. Ważną kwestią jest fakt, iż wszystkie parametry określone w formularzu są wiążące dla klienta, co oznacza, że takie same warunki będą się znajdowały na umowie kredytowej.

Porównaj najlepsze kredyty mieszkaniowe.

Sprzedaż wiązana

Wraz z nową ustawą każdy bank ma obowiązek posiadania w swojej ofercie kredytu hipotecznego bez żadnego produktu dodatkowego, poza bezpłatnym kontem służącym do spłaty rat. Banki nie będą mogły również narzucać swojego własnego ubezpieczyciela podczas brania ubezpieczenia przez kredytobiorcę.

Pośrednik przy kredycie

Jeżeli będziemy brali kredyt przy pomocy pośrednika to już na pierwszym etapie otrzymamy wszystkie szczegółowe informacje na temat danego pośrednika, łącznie z tym jakie ta osoba otrzyma wynagrodzenie z tego tytułu.

Kolejną bardzo poważną zmianą dotyczącą pośredników będzie konieczność posiadania licencji wydanej przez KNF(Krajowy Nadzór Finansowy). Dzięki tej zmianie już nie każdy będzie mógł zostać pośrednikiem, a tylko wykwalifikowane osoby.

Prowizja za wcześniejszą spłatę przez 3 lata

To bardzo dobra informacja dla kredytobiorców. Maksymalna prowizja za wcześniejszą spłatę będzie wynosiła 3% i nie będzie mogła być wyższa niż roczna suma odsetek, którą klient by zapłacił od spłacanej kwoty. Dodatkowo opłata będzie mogła być pobierana maksymalnie przez 3 lata.

Kredyty hipoteczne tylko w bankach i SKOKach

Kredyt hipoteczny będzie mógł zostać udzielony tylko przez banki oraz SKOKi (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe). Kredyty udzielane w innych placówkach będą nielegalne.

(tekst sponsorowany)

Kategorie: Ciekawostki

Tagi: ,,,

Komentarzy (1)

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.